ეთიკა და მთლიანობა

ეთიკისა და მთლიანობის უმაღლეს სტანდარტებთან შესაბამისობა
Aquaprole იცავს ეთიკისა და მთლიანობის უმაღლეს სტანდარტებს ყველა ჩვენს ურთიერთობაში, იქნება ეს ჩვენი მომხმარებლები, თანამშრომლები თუ მესამე მხარეები. ყველა ჩვენი ურთიერთობა ნაკარნახევია იგივე ეთიკური სტანდარტებითა და წესებით. ჩვენი განვითარება ეფუძნება ურთიერთპატივისცემას.

Ჩვენი ღირებულებები
Aquaprole-ში ჩვენ ვაფასებთ პატიოსნებას, სიმართლეს, ურთიერთპატივისცემას, მომხმარებლის სათანადო მომსახურებას, გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას და პროფესიონალიზმს. ჩვენ ვუნერგავთ ყველა ამ ფასეულობას ჩვენს თანამშრომლებს, რაც აისახება ჩვენს ურთიერთობაში მომხმარებლებთან, თანამშრომლებთან და მესამე მხარეებთან.

ფინანსური მთლიანობა და გამჭვირვალობა
ჩვენ ვიყენებთ ფინანსურ მთლიანობასა და გამჭვირვალობას კლიენტებთან, თანამშრომლებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობაში. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს აუცილებელია ჩვენს მომხმარებლებთან და თანამშრომლებთან გრძელვადიანი და ხანგრძლივი ურთიერთობების გასავითარებლად.

საკანონმდებლო რეგულაციების დაცვა
ჩვენი ორგანიზაცია ერთგულია სამართლებრივი შესაბამისობის მიმართ, რაც საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ ჩვენი ვალდებულებები მომხმარებლების, ინვესტორებისა და აქციონერების წინაშე.

გამჭვირვალე ოპერაციები
ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი კლიენტების წინაშე ჩვენი ვალდებულებების შესრულებაზე. ჩვენ არასოდეს ვაწოდებთ ან ვყიდით პროდუქტებს, რომლებიც არ აკმაყოფილებს მათ მოლოდინს. ამიტომ ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ტრანზაქციების მთლიანობით და ვასრულებთ დანაპირებს.

მომხმარებლების სრული კმაყოფილება
ჩვენ დავრწმუნდით, რომ ერთჯერადი გარიგებები და მოკლევადიანი ურთიერთობები ჩვენს კლიენტებთან გაუმართლებელია. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ვცდილობთ განვავითაროთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენს კლიენტებთან. ყოველ ჯერზე, როცა ისინი გვიკავშირდებიან, ჩვენ ვაძლევთ დამაკმაყოფილებელ შედეგს. ჩვენ ასევე ვზრუნავთ, რომ ჩვენი მომხმარებლები კმაყოფილნი იყვნენ ჩვენი პროდუქტებითა და მომსახურებით.